Què pensaríeu sobre una part de la vostra cas, com l’exemple que us presentem tot seguit, una terrassa de 120m2 que ha estat desaprofitada durant aproximadament 25 anys?

Doncs això és el que acostuma a passar en aquestes parts de les cases, ja que una terrassa si no té com a mínim una part tancada acaba per no tenir cap ús en la nostra vida habitual.

La part bona de tot això és que tenim una gran diversitat d’opcions que ens donaran l’oportunitat de gaudir d’aquests espais, i poden esdevenir el lloc on acabem passant millors estones, a més de donar un valor molt més alt a la nostra vivenda, revaloritzant-la.

En aquest cas, Solercia va executar el tancament d’una part de la terrassa que era la totalitat de la supefície del pis inferior, aconseguint el somni de la propietat, una sala polivalent, amb molta llum, una decoració de tipus industrial combinant ferro, carpinteria d’alumini i vidre.

Partint de l’estructura metàl·lica de la casa, es van soldar unes bigues per donar continuïtat i formar una estructura de bigues de ferro, a les que atornillem biguetes de fusta massissa sense polir, per donar-li un caire més rústic a la construcció.

Una part molt important de la construcció és el sostre. Consisteix en panells tipus sandwitch formats per una part inferior a escollir entre diferents opcions, aïllament d’escuma de poliuretà injectada i aglomerat exterior (un cop posats els panells ho acabem amb onduline antigoteres i teula ceràmica a escollir). Per tant, en el nostre cas vàrem optar per un acabat exterior de pladur, un aïllament de 100mm. de gruix i l’acabat exterior de teula tipus aràgiba.

Els panells van atornillats a l’estructura, l’onduline clavat al panell i l’aglomerat exterior i les teules fixades amb morter o escuma especial. Resultat, un acabat estètic inmillorable i un aïllament tèrmic difícil de superar, a més de tindre la teulada ventilada. PERFECTE!

La següent part a destacar és l’envolvent, que en part s’ha fet amb obra i els seus corresponents aïllaments i doble paret, i tota la part que consta de tancament de vidre s’ha realitzat amb:

  • Perfileria de trencament de pont tèrmic de 61mm. de gruix, sèrie 61RPR C16 E13 d’Itesal.
  • Triple vidre de càmara 4/16/4/16/4 4s planitherm amb làmina de control solar.

Però, en què es tradueix tot això?

Amb les perfileries de trencament de pont tèrmic aconseguim aïllar l’ambient exterior de l’interior gràcies a que els perfils que composen les finestres que fabriquem a Solersia es divideixen en dues parts, exterior i interior, i aquestes estan unides per una poliamida o PVC rígid. Això significa que quan la temperatura exterior vulgui passar a través del perfil d’alumini, que és conductor, es trobarà amb un producte intermig que no li permet, que TRENCA LA TRANSMISSIÓ, i per això en direm TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC.

A més, hem d’afegir els ferratges utilitzats pel bon funcionament dels tancaments fabricats a Solersia, que a diferència de la majoria de fabricants són amb el sistema de Canal 16. Això ens comportarà un major solapament de la fulla en el marc, millors possibilitats d’ajustament, i el més important, molts més punts de tancament oferint un tancament perimetral al llarg de tota la finestra a diferència del més habitual canal europeu utilitzat per la majora de tallers i instal·ladors. A Solersia vàrem apostar per aquest tipus de tancament per oferir la màxima qualitat, estanqueitat i també diferents nivells de seguretat.

Quant al vidre de càmara utlitzat es va apostar per un triple vidre amb dues càmeres per tal d’oferir en un mateix producte:

  • El màxim aïllament tèrmic, pensant que es tracta d’una construcció amb molta part envidriada.
  • Un bon aïllament acústic, pensant tant en el soroll que ens pot molestar provinent de l’exterio com el que nosaltres podem produïr des de l’interior.
  • Un dels vidres porta incorporada una làmina de control solar, ja que a l’estiu seria quan podríem patir més les inclemències del temps, que al mateix temps també ens millora les prestacions per mantenit l’ambient que creem a l’interior de l’habitacle.

 

RESULTAT

Amb una inversió menys elevada que una construcció tradicional aconseguim un resultat estètic impactant però sobretot el més important és que podem gaudir d’un espai de 70m2 totes les estacions de l’any amb una variació mínima de la temperatura en el seu interior.

La utilització de materials de bona qualitat per part de Solersia ens permetrà en aquest cas gaudir d’un habitacle comfortable tant hivern com estiu amb un ambient protegit i saludable, evitant i contribuint en la reducció d’emissions de gasos a l’atmosfera i la reducció de la despesa energètica, ja que no utilitzarem tant ni calefacció ni AC.

Finalment deixar un apunt sobre el temps empleat en la construcció del mateix, i és que es va fer tota l’obra en un període de 2 mesos de principi a fi, interior inclòs i pintura exterior de la façana. Des de Solersia ho considerem un avenç sobre el sistema tradicional de construcció, millorant despesa, temps emprat i sobretot CONFORT.

 

Fins la propera, gràcies i salut!